Yasuyuki Tsurugi

Yasuyuki Tsurugi

Is at the origin of No board game found