Games created by Masao Suganuma

Minivilles
Minivilles
75/100 -314reviews
Par Masao Suganuma
Illustré par Noboru Hotta and Ian Parovel
2-4 7+ 30´
Minivilles Marina
Minivilles Marina
83/100 -83reviews
Par Masao Suganuma
Illustré par Noboru Hotta
2-4 7-109 30´
Expansion
Minivilles Green Valley
Minivilles Green Valley
71/100 -33reviews
Par Masao Suganuma
Illustré par Noboru Hotta
2-4 7-109 30´
Expansion
Candy Chaser
Candy Chaser
52/100 -18reviews
Par Masao Suganuma
Illustré par Lorène Barioz
2-4 8+ 10´
Minivilles 5-6 joueurs
Minivilles 5-6 joueurs
47/100 -8reviews
Par Masao Suganuma
Illustré par Noboru Hotta
2-6 7+ 30´