Marianna Fulvi

Marianna Fulvi

Is at the origin of Kaleidos , Kaleidos : Limited Edition , Kaleidos édition 20 ans

Games created by Marianna Fulvi

Kaleidos édition 20 ans
Kaleidos édition 20 ans
Ajouté à la base le Nov 20, 2015
2 to 12 10 ans et + 45 min
7.7 
68 reviews
Kaleidos : Limited Edition
Kaleidos : Limited Edition
Ajouté à la base le Sep 15, 2009
Expansion ~ ~ ~
7.7 
74 reviews
Kaleidos
Kaleidos
Ajouté à la base le Mar 25, 2008
2 to 12 10 ans et + 60 min
7.8 
77 reviews