Ewa Kostorz

Ewa Kostorz

Is at the origin of Detective Saison 1